[1]
Souza, R. 2019. Karl Marx - 200 anos. RuMoRes. 13, 26 (dez. 2019), 414-434. DOI:https://doi.org/10.11606/issn.1982-677X.rum.2019.150309.