Sena, E. (2019). Limites do discurso identitário na disputa eleitoral. RuMoRes, 13(26), 34-57. https://doi.org/10.11606/issn.1982-677X.rum.2019.160572