Souza, Rafael. 2019. Karl Marx - 200 Anos. RuMoRes 13 (26), 414-34. https://doi.org/10.11606/issn.1982-677X.rum.2019.150309.