Sena, Ercio. 2019. Limites Do Discurso Identitário Na Disputa Eleitoral. RuMoRes 13 (26), 34-57. https://doi.org/10.11606/issn.1982-677X.rum.2019.160572.