Wang, Zhengdong, Yaoyao Liu, Zhigang Rong, Cheng Wang, Xun Liu, Fei Zhang, Zehua Zhang, Jianzhong Xu, and Fei Dai. 2019. “Clinical Evaluation of a Bone Cement-Injectable Cannulated Pedicle Screw Augmented With Polymethylmethacrylate: 128 Osteoporotic Patients With 42 Months of Follow-up”. Clinics 74 (June), e346. https://doi.org/10.6061/clinics/2019/e346.