(1)
Mer, B.; Appelfeld, A. Entrevista Com Aharon Appelfeld. Cad. líng. lit. hebr. 2016, 4-10.