[1]
editores, O. 2017. Oswaldo Porchat (1933-2017). Discurso. 47, 2 (dez. 2017), 7-8. DOI:https://doi.org/10.11606/issn.2318-8863.discurso.2017.141427.