(1)
Löwy, M. Eric Hobsbawm, Sociólogo Do Milenarismo Campesino . Estud. av. 2010, 24, 105-118.