(1)
Löwy, M. Eric Hobsbawm, sociólogo Do Milenarismo Campesino . Estud. av. 2010, 24, 105-118.