[1]
Malysse, S. 2017. Anthropology & Photography 2010 - 2016. GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia. 2, 1 (maio 2017). DOI:https://doi.org/10.11606/issn.2525-3123.gis.2017.129474.