Grondona, A. (2019). “Prima di tutto, antifascista”. Juventud y anti/fascismo en Gino Germani. Leviathan (São Paulo), (15), 22-68. https://doi.org/10.11606/issn.2237-4485.lev.2017.140568