Cricelli, F. (2018). "Dois poemas". Magma, (14), 263-264. https://doi.org/10.11606/issn.2448-1769.mag.2018.154416