Aquino Bittencourt, M. C. (2013). Partnership networks and mobilization. MATRIZes, 7(2), 289-295. https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v7i2p289-295