Richeri, G. (2019) China:, MATRIZes, 13(2), p. 13-25. doi: 10.11606/issn.1982-8160.v13i2p13-25.