Richeri, G. “China”. MATRIZes, Vol. 13, no. 2, Sept. 2019, pp. 13-25, doi:10.11606/issn.1982-8160.v13i2p13-25.