Costa, Henrique. 2019. Estudantes Do Prouni Na Crise Do Lulismo. Plural 26 (1), 289-311. https://doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcso.2019.138359.