Gianotti, J. (1963). La pensée sauvage. Revista De Antropologia, 11(1-2), 113-116. https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.1963.110691