Gianotti, J. 1963. La Pensée Sauvage. Revista De Antropologia 11 (1-2), 113-16. https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.1963.110691.