(1)
Mello e Silva, L.; Nozaki, W.; Puzone, V. O Trabalho Visto De Baixo . Tempo Soc. 2005, 17, 351-379.