Teixeira, Rafael Elias. 2009. “Imagens Do Mundo”. RuMoRes 3 (5). https://doi.org/10.11606/issn.1982-677X.rum.2009.51163.