Ge, Bao-Ming, Yi-Xin Bao, Hong-Yi Cheng, Dai-Zhen Zhang, and Zhi-Yuan Hu. 2012. “Influence of Spartina Alterniflora Invasion Stages on Macrobenthic Communities on a Tidal Flat in Wenzhou Bay, China”. Brazilian Journal of Oceanography 60 (3):441-48. https://doi.org/10.1590/S1679-87592012000300014.