(1)
Favaro, P. F.; Richtzenhain, L. J. Equine Influenza in Brazil. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci. 2016, 53, 117-126.