[1]
Sen, M., Kilic, M.O., Cemeroglu, O. and Icen, D. 2015. Can mastalgia be another somatic symptom in fibromyalgia syndrome? . Clinics. 70, 11 (Nov. 2015), 733-737. DOI:https://doi.org/10.6061/clinics/2015(11)03.