Sen, M., Kilic, M. O., Cemeroglu, O., & Icen, D. (2015). Can mastalgia be another somatic symptom in fibromyalgia syndrome? . Clinics, 70(11), 733-737. https://doi.org/10.6061/clinics/2015(11)03