Zhou, Qian, Cheng Tang, Ke-Wei Zhao, Yan-Li Xiong, Shu Chen, Wen-Jing Xu, and Xin Lei. 2016. “ Clinical Assessment of 252Californium Neutron Intracavitary Brachytherapy Using a Two-Channel Y Applicator Combined With External Beam Radiotherapy for Endometrial Cancer ”. Clinics 71 (1):10-16. https://doi.org/10.6061/clinics/2016(01)03.