Gao, Wei, Tongwen Ou, Jianguo Jia, Jie Fan, Jianjun Xu, Jin Li, Xin Cui, Xinzhou He, and Xueli Li. 2019. “Development and Evaluation of a Training Model for Paracentetic Suprapubic Cystostomy and Catheterization”. Clinics 74 (May), e435. https://doi.org/10.6061/clinics/2019/e435.