Feng, Ying, Zhicheng Fang, Boyi Liu, and Xiang Zheng. 2019. “P38MAPK Plays a Pivotal Role in the Development of Acute Respiratory Distress Syndrome”. Clinics 74 (August), e509. https://doi.org/10.6061/clinics/2019/e509.