Zhang, Yi, Junyan Cao, Yinan Deng, Yiming Huang, Rong Li, Guozhen Lin, Min Dong, and Zenan Huang. 2020. “Pretreatment Plasma Fibrinogen Level As a Prognostic Biomarker for Patients With Lung Cancer”. Clinics 75 (February):e993. https://doi.org/10.6061/clinics/2020/e993.