Wang, Liping, Chunyan Wang, Xuqiang Jia, Minghui Yang, and Jing Yu. 2020. “Relationship Between Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Systemic Lupus Erythematosus: A Metaanalysis”. Clinics 75 (April):e1450. https://doi.org/10.6061/clinics/2020/e1450.