Liu, Sudong, Xuemin Guo, Wei Zhong, Ruiqiang Weng, Jing Liu, Xiaodong Gu, and Zhixiong Zhong. 2020. “Circulating MicroRNA Expression Profiles in Patients With Stable and Unstable Angina”. Clinics 75 (July):e1546. https://doi.org/10.6061/clinics/2020/e1546.