Yang, Li-Qin, Jin-Ming Cao, Tian-Wu Chen, Jian-Qiong Yang, and Qi-Wen Mu. 2020. “Concordance of Chest CT and Nucleic Acid Testing in Diagnosing Coronavirus Disease Outside Its District of Origin (Wuhan, China)”. Clinics 75 (August):e1910. https://doi.org/10.6061/clinics/2020/e1910.