Wu, Gang, Shun Wang, Mian Cheng, Bin Peng, Jingjun Liang, He Huang, Xuejun Jiang, Lizhi Zhang, Bo Yang, Yongmei Cha, Hong Jiang, and Congxin Huang. “ The Serum Matrix Metalloproteinase-9 Level Is an Independent Predictor of Recurrence After Ablation of Persistent Atrial Fibrillation ”. Clinics 71, no. 5 (May 1, 2016): 251-256. Accessed December 2, 2023. https://www.revistas.usp.br/clinics/article/view/116018.