Gao, Wei, Tongwen Ou, Jianguo Jia, Jie Fan, Jianjun Xu, Jin Li, Xin Cui, Xinzhou He, and Xueli Li. “Development and Evaluation of a Training Model for Paracentetic Suprapubic Cystostomy and Catheterization”. Clinics 74 (May 13, 2019): e435. Accessed September 26, 2020. https://www.revistas.usp.br/clinics/article/view/157956.