Li, Lin, Ping Xu, Zhongchen Zhang, Xinxin Zhou, Chunxiao Chen, and Chao Lu. “Platelets Can Reflect the Severity of Crohn’s Disease Without the Effect of Anemia”. Clinics 750 (July 27, 2020): e1596. Accessed August 5, 2021. https://www.revistas.usp.br/clinics/article/view/172918.