Hu, Jingcen, Zhifei Li, Sixuan Li, Hui Li, Sijia Wang, Shuyu Wang, Lei Xu, Delun Yang, Tiecheng Ruan, Hang Li, Shuo Han, Qinghai Gong, and Liyuan Han. “Skipping Breakfast and Physical Fitness Among School-Aged Adolescents”. Clinics 750 (August 13, 2020): e1599. Accessed July 23, 2021. https://www.revistas.usp.br/clinics/article/view/173613.