Santos, Luiz Henrique Lopes dos. 2021. “Sobre Merleau-Ponty, Husserl, Wittgenstein: Fenomenologia E Dogmatismo”. Discurso 51 (1):31-40. https://doi.org/10.11606/issn.2318-8863.discurso.2021.188273.