(1)
Mindlin, B. Retrato Do IrĂ£ . Estud. av. 2010, 24, 387-390.