[1]
Clares, P. e Morga, N. 2019. El dominio de competencias transversales en Educación Superior en diferentes contextos formativos. Educação e Pesquisa. 45, (maio 2019), e188436. DOI:https://doi.org/10.1590/s1678-4634201945188436.