MOSCHETTI, M.; FONTDEVILA, C.; VERGER, A. Políticas, procesos y trayectorias de privatización educativa en Latinoamérica. Educação e Pesquisa, v. 45, p. e187870, 6 maio 2019.