Clares, Pilar, e Natalia Morga. 2019. El Dominio De Competencias Transversales En Educación Superior En Diferentes Contextos Formativos. Educação E Pesquisa 45 (maio), e188436. https://doi.org/10.1590/s1678-4634201945188436.