[1]
M. Moschetti, C. Fontdevila, e A. Verger, “Políticas, procesos y trayectorias de privatización educativa en Latinoaméric”a, Educ. pesqui., vol. 45, p. e187870, maio 2019.