(1)
Ribeiro, D. Nikolai E Nataniel. Humanid. diálogo 2014, 6, 249-260.