[1]
Paula, J.C.M. de 2020. Lobotomia. OpiniĆ£es. 17 (dez. 2020), 642-643. DOI:https://doi.org/10.11606/issn.2525-8133.opiniaes.2020.174963.