Landini, Tatiana Savoia. 2000. “Pornografia Infantil Na Internet: Violência Sexual Ou Pornografia?”. Plural 7 (janeiro):39-60. https://doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcso.2000.68065.