Demarchi Villalón, C., & Sanabria-González, I. D. (2020). Como entender o descolonial? Releitura de Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Brazilian Journal of Latin American Studies, 19(36), 234-243. https://doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2020.165601