Demarchi Villalón, Corina, e Iván David Sanabria-González. 2020. “Como Entender O Descolonial? Releitura De Ch’ixinakax Utxiwa. Una reflexión Sobre prácticas Y Discursos Descolonizadores”. Brazilian Journal of Latin American Studies 19 (36):234-43. https://doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2020.165601.