Massola, G., & Svartiman, B. (2014). Editorial . Psicologia USP, 25(3), 227-228. https://doi.org/10.1590/0103-656420142503