[1]
Rohrbacher, P. 2019. Encrypted Astronomy, Astral Mythologies, and Ancient Mexican Studies in Austria, 1910-1945. Revista de Antropologia. 62, 1 (abr. 2019), 140-161. DOI:https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2019.157035.