(1)
Munanga, K. Antropologia Africana: Mito Ou Realidade?. Rev. antropol. 1983, 26, 151-160.