Munanga, K. (1983) “Antropologia africana: mito ou realidade?”, Revista de Antropologia, 260, p. 151-160. doi: 10.11606/2179-0892.ra.1983.111048.